fbpx

Polityka prywatności

Polityka Ciasteczek Yazgot agencja reklamowa M. Śmigiel S.J.

Cookies, czyli ciasteczka, to małe informacje wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzasz. Są one zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz. Yazgot używa tylko standardowych plików cookies podmiotów trzecich, w tym przypadku Google Analytics. Dzięki temu analizujemy takie dane, jak czas trwania odwiedzin strony, z jakiej lokalizacji są odwiedziny czy też z jakiego systemu operacyjnego i przeglądarki.

Gdy pierwszy raz wejdziesz na naszą stronę, zobaczysz informację o wykorzystywaniu plików cookies. Pliki te można odrzucić przez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Brak zmian ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu.

Pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki prosimy kierować na adres yazgot@yazgot.com.pl.

Sporządzono: 10 czerwca 2020

Polityka Prywatności Yazgot agencja reklamowa M. Śmigiel S.J.

Yazgot agencja reklamowa M. Śmigiel S.J. z siedzibą przy ul. Wybickiego 30b, 81-842 Sopot zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000149483, NIP: 5851370917, REGON: 192481430, przetwarzając dane osobowe stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Polityka Prywatności opisuje, po co i jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane, zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych:

  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz .Urz. UE L 119 z 4.5.2016;
  • ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.

Cel

Dane osobowe przetwarzamy: 1. rekrutując osoby do pracy w Yazgot agencja reklamowa M. Śmigiel S.J. albo do pracy u naszych klientów, 2. prowadząc usługi reklamowo-marketingowe dla naszych klientów, 3. prowadząc szkolenia i doradztwo w zakresie marketingu i reklamy, 4. prowadząc usługi organizacji eventów naszych klientów. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do wykonania tych usług.

Sposób

Korzystamy z bazy kandydatów, przesyłających nam swoje dane w odpowiedzi na ogłoszenia, aby znaleźć odpowiednich pracowników dla siebie lub dla naszych klientów.

Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców w celach administracyjnych, sporządzając raporty o świadczonych usługach rekrutacyjnych, wystawiając faktury itp.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o ofertach pracy i po uzyskaniu zgody, przekazujemy ich dane klientom.

Prowadzimy obsługę kadrowo-płacową i pomagamy zarządzać personelem, obsługując proces zatrudnienia pracowników u klientów.

Prowadzimy obsługę organizacji zakwaterowania i transportu dla pracowników klientów.

Podstawa przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe:

  1. opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia,
  2. ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do zawarcia takiej umowy,
  3. ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Yazgot agencja reklamowa M. Śmigiel S.J.,

ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Yazgot agencja reklamowa M. Śmigiel S.J. lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Miejsce przetwarzania

Dane mogą być przetwarzane w biurze Yazgot agencja reklamowa M. Śmigiel S.J., a także u naszych dostawców, przedstawicieli i klientów.

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajów, w tym także krajów spoza Unii Europejskiej. Jeżeli prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje inny poziom ochrony danych, niż Polska, to upewnimy się, że poziom zabezpieczeń danych osobowych w tym kraju Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni albo zawrzemy z tym podmiotem umowę gwarantującą odpowiedni poziom ochrony.

Czas przechowywania

Okres przechowywania danych kandydatów to maksymalnie 2 lata od momentu ich otrzymania.

Prawa

Każda osoba, której dane przechowujemy ma prawo do dostępu do nich oraz uzyskania ich kopii, poprawy, bycia zapomnianym  czy ich usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wnioski o realizację praw można zgłaszać w formie elektronicznej na adres: yazgot@yazgot.com.pl

Jeśli osoba, której dane przechowujemy, uzna, że przetwarzając dane osobowe naruszyliśmy przepisy RODO, może się z nami skontaktować w formie elektronicznej:  yazgot@yazgot.com.pl albo ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo danym, używamy haseł, firewalli, na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa.

Sporządzono: 10 czerwca 2020

Czy jesteś zainteresowany
wyceną?

Znajdź nas:
Al. Grunwaldzka 472 B Olivia 4 – poziom 0/1/3
80-309 Gdańsk

Kontakt email:
magdalena.smigiel@yazgot.pl

Kontakt telefoniczny:
+48 601 641 665,


Turn the phone
Turn the phone